NOVOSTI 6.9.2018

Z A P I S N I K


Sa skupštine Udruženja građana „SRBI DUVAN“ koja je održana 01.09.2018 u Aranđelovcu, sa


DNEVNIM REDOM


1.Izveštaj o radu udruženja ozmeđu dvije sjednice,


2.Razmatranje elaborata za rekonstrukciju crkve s.v. Nikole u Duvnu, i donošenje odluke o daljoj aktivnost na tom planu.


3.Izbor i razrešenje članova UO udruženja .AD 1.


Karan Milan je podnio izvještaj o aktivnosti udruženja između dvije skupštine. Udruženje je imalo svoje redovne aktivnost koji su predviđeni Statutom. Organizacija odlaska vjernika na godišnju Liturgiju u maju mjesecu u Duvno, prelazi u tradiciju . Organizuje se održavanje Srpskih grobalja u Duvnu, Groblja u Emenovu Selu i Oplećanima , redovno se održavaju u organizaciji ljudi iz tih Sela. Groble u Rašćanima organizuje se prikupljanje para preko udruženja kao i organizacija čišćenja.


AD 2.


Skupština je razmatrala Elaborat o rekonstrukciji krova i fasade crkve. Elaborat su napravili inženjeri Dragomir Brnjoš i Čedomir Mavrak iz Mostara. Skupština je donjela odluku da se usvoji laborat i krene u akciju prikupljanja sredstava i organizaciju rekonstrukcije. Formiran je Odbor za realizaciju programa rekonstrukcije u koji su izabrani Karan Milan, Krulj Radivoje, Važić Pero, Važić Božo, Karan Jovo i Gligorić Mirko.


AD.3


Skupština je razriješila članovre Upravnog odbora Savić Vladimira, koji je umro, zbog neaktivnosti su razrešeni Milisav Luka i Pažin Dragica.


Predsednik Skupštine


Milan Karan s.rNOVOSTI 6.9.2018

Na osnovu člana 12 Statuta Udruženja, skupština ja na sjednici održanoj dana 01,09,2018. godina je donela


Odluku o razrešenju i izboru novih članova Upravnog odbora.


Razrešeni su članovi Upravnog odbora :


- Savić Nikole Vladimir. zbog smrti,


- Pažin Momir Dragica


-Milisav Šćepana LukaIzabrani su novi članovi Upravnog odbora


- Karan Save Ognjen


- Karan Marka Siniša


- Karan Milana Dejan


Poslije izmena članova U.O Udruženja su:- Pero Važić Predsednik


- Božo Važić član


- Milan Karan član


- Jovo Karan član


- Drago Bilanović član


- Milomir Stanić član


- Ognjen Karan član


- Karan Siniša član


- Karan Dejan članPredsednik Skupštine udruženja


Milan Karan s.r


izvršila izbor i razrešenej članova Upravnog odboraNOVOSTI 27.8.2018

Slike Crkve Sveti Nikola u Duvnu stanje za vreme renoviranja kompljuterski model

Pogledajte slike


NOVOSTI 3.8.2018

Slike Crkve Sveti Nikola u Duvnu stanje prije renoviranja možete pogledati u sekciji galejija ili na dole obeleženom linku

Pogledajte slike


NOVOSTI 26.5.2018

SLUŽENA LITURGIJA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI


U pravoslavnoj crkvi svetoga Nikolaja Čudotvorca u Tomislavgradu danas je služena liturgija i proslava krsne slave ovoga hrama, izgrađenoga davne 1864. godine.


U nazočnosti malobrojnih pravoslavnih vjernika s prostora naše općine, ali i vjernika pristiglih iz nama susjednih općina, kao i Republike Srbije, sveti obred je služio mostarski i duvanjski paroh Radivoje Krulj.


Uz predstavnike općine Tomislavgrad i Hercegbosanske županije, gvardijana Franjevačkoga samostana u Tomislavgradu fra Sretana Ćurčića, liturgiji su nazočili i predstavnici tomislavgradske Islamske vjerske zajednice: Amer-ef. Jugo, glavni imam Medžlisa IZ Tomislavgrad i Ibrahim Kapetanović, predsjednik IZ Medžlisa Tomislavgrad.


Nakon završetka obreda nastavljeno je druženje u prostorijama obližnje Gimnazije Marka Marulića, gdje je općina Tomislavgrad i ove godine organizirala prigodni domjenak za okupljeni vjernički puk.


Nakon okrjepe pravoslavni vjernici su se uputili prema svim pravoslavnim grobljima na području naše općine u kojima su pokopani njihovi najmiliji.


Slike možete videti u galeriji


NOVOSTI 1.5.2018

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU PREUZIMANJU VLASNIČKIH-ZEMLJIŠNIH KNJIGA,(GRUNTOVNICE) U KATASTAR OPŠINE TOMISLAVGRAD, I POZIVU VLASNICIMA NEPOKRETNOSTI


Što se tiče poziva za upis u zemljišne knjige situacija je sljedeća.


1. U ovom postupku gruntovnica, odnosno zemljišnoknjižni ured preuzima podatke katastra te se usklađuju. Naime u većini slučajeva se podaci katastra uzimaju kao važećči i upisuju u zemljišne knjige jer su točniji pošto su novijeg datuma. (tj podaci u katastru su iz 1960-ih godina)


Ukoliko osobe ne podnesu zahtjev za upis sud će po službenoj dužnosti preuzeti podatke iz katatsra usporediti ih sa gruntovnim stanjem i u upravnom postupku donijeti rješenje o upisu realnih vlasnika što su u oko 90% slučajeva podaci iz katastra.


2: Nebi bilo loše da osobe koje sad žive razasute diljem svijeta dostave katasru svoje sadašnje adrese kako bi se upisale. Također što se ostavinskih postupaka tiče ukoliko ima tko zainteresiran mogu pojasniti kako se mogu riješiti tj pokrenuti ostavinski postupak pred sudom u Tomislavgradu. Opunomoćiti nekekoga da to odradi i provede u sudu i katatsru. nikakav problem nije.


U dosta ostavinskih postupaka sam i sam zastupao ljude tako da mi nije problem ni dalje to raditi... Sve se može riješti samo je bitna volja vlasnika nekretnina da se odluče srediti svoju zemlju... ostalo je sve puno puno lakše...


Ante Tadić -Opština Tomislavgrad


NOVOSTI 1.5.2018

UDRUŽENJE GRAĐANA “SRBI DUVNA” BEOGRAD

OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI ODLASKA NA LITURGIJU U DUVNO U 2018.GOD.


Udruženje građana “SRBI DUVNA” u saradnji sa Zahumsko-hercegovačkom eparhijom, a uz blagoslov episkopa Grigorija, organizuje godišnju liturgiju u crkvi Sv. Nikole u Duvnu, koja će se služiti 26,maja, 2018.g. u 10 časova.Polazak u Duvno je planiran u petak, 25. maja 2018. godine, u večernjim satima iz Aranđelovca, preko Beograda i Bijeljine. Povratak je planiran 27.maja , sa polaskom u 10. časova iz Tomislavgrada, (Duvna).

Ukoliko bude dovoljan broj putnika, koji imaju pasoš, putovanje će biti autoputom kroz Hrvatsku, preko Banjaluke. Ovom trasom putovanje bi se skratilo za najmanje tri sata vožnje. Zato se mle svi koji su se odlučili da krenu za Duvno, da spreme pasoš.

Ukoliko ne bude dosta putnika sa pasošom, a bude dovoljno kandidata sa ličnim kartama, putovanje će biti, kao i do sada, preko BiH.Broj putnika je ograničen na 20. Ukoliko bi bilo zainteresovano preko 30, organizovali bi prevoz sa većim autobusom, to bi bilo odlično , ali u to je teško poverovati, zato prvih 20 uplata ima prednost kod utvrđivanaj spiska putnika za Duvno.

Svo koji ivrše uplatu uplate, treba da obavestiti organizatora, udruženje Srbi Duvna,dali imate pasoš ili samo ličnu kartu, na telefon Važić Pero +381637822572, o Karan Milan na telefon +381641279096.

Troškovi prevoza iznose 3.500,00 dinara. Prenoćište i najmanje dva obroka obezbediće Duvanjska Parohija sa Skuptinom opštine Tomislavgrad. Svi zainteresovani treba da izvrše uplatu za prevoz u iznosu od 3.500,00 dinara najkasnije do 22. maja 2018. godine radi obezbeđenja adekvatnog kapaciteta autobusa.

Uplatu izvršiti na tekući račun 160-380889-69 Intesa banka. Beograd.

UPRAVNI ODBOR