Ciljevi

•  Zaštita srpske baštine na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno), Republika Bosna i Hercegovina;

•  Ostvarivanje program rada i delovanja Udruženja na ostvarivanju ciljeva Udruženja, i to: očuvanje tradicije, običaja, jezika i drugih vrednosti koje karakterišu Srbe sa područja opštine Tomislavgrad (Duvno);

•  Organizovanje akcija prikupljanja sredstava za ostvarivane programa rada Udruženja, a posebno za: održavanje srpskog groblja, spomenika i drugih verskih objekata i nacionalnih vrednosti, kao i druge aktivnosti na organizaciji delovanja Udruženja na principima zajedničkog rada i proširenja Udruženja na što veći broj članova, Srba sа područja opštine Tomislavgrad (Duvno) i njihovih potomaka u Srbiji i svetu;

•  Informisanje članova i javnosti o aktivnostima Udruženja i ostvarivanje programama i ciljeva zbog kojih je Udruženje osnovano.