Crkva sv.Nikole u Duvnu u izgradnji

X

Posednje skupštine udruženja održana 01.09.2018

X

Slike Crkve Svetog Nikole u Duvnu kompljuterski model

X

Slike Crkve Svetog Nikole u Duvnu stanje prije renoviranja

X

DANI SRPSKE U SRBIJI 2017.godine

X

Liturgija u Crkvi sv.Nikole u Duvno 26.5.2018.godine

X

Liturgija u Crkvi sv.Nikole u Duvno 28.5.2017.godine

X

Liturgija u Crkva Svetog Nikole u Duvnu 28.5.2016.godine

X

Liturgija u Crkvi sv.Nikole u Duvnu 30.5.2015.godine

X

150-godina Liturgija u crkve Sveti Nikola 14.6.2014.godine

X

Grad Duvno

X

Rašćani

X

Dan udruženja 2013.

X

Uručenje članskih karti 26.10.2013

X

Crvenice

X

Selo Prisoje i Vrilo

X

Srđani

X

Oplećani

X

Mandino selo

X

LIPA I KONGORA

X

Baljci

X

Eminovo

X

Kolo

X

GROBLJE SELA LIPA I KONGORA U AVGUSTU 2014. godine

X

Groblje Eminovog sela u avgustu 2014. godine

X

OBAVEŠTENJA

Obavještavamo sve vjernike pravoslavne vjeroispovjesti i drugih konfesija, i ostale građane da će se u subotu 25.05.2019.godine, sa početkom u 9 časova, održati godišnja Liturgija u crkvi sv. Nikole u Duvnu , a istovremeno će se izvršiti i osveštavanje rekonstruisane crkve.

Ove godine se navršava 155 godina od podizanja crkve, podignuta je 1864g., tako da je to jubilej podizanja crkve.

Pročitajte ceo člank u rublici novosti

OBAVEŠTENJA

OBAVEŠTENJA

Osvešćeni krstovi za Hram Svetog Nikole u Duvnu

Pročitajte u odesku projekti za rekonstrukciju

OBAVEŠTENJA

Film video koji govori o poreklu Srba - Istina o Srbima i Dalmatima u kojem se govori i o Srbima Duvna

Pročitajte u odesku kniga-video


OBAVEŠTENJA

Zapiskink sa skupštine Udruženja građana „SRBI DUVAN“ koja je održana 01,09,2018 u Aranđelovcu, sa dnevnim redom i odluka o razrešenju i izbor novih članova

Pročitajte u odesku novosti


OBAVEŠTENJA

Odluka o imenovanju Odbora za rekonstrukciju Crkve

O pokretanju inicijative za rekonstrukciju S.V. NIKOLE u Duvnu

Pročitajte u odesku projekti-rekonstrukcija crkve u Duvnu


OBAVEŠTENJA