O nama

UDRUŽENJE GRAĐANA SRBI DUVNA je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja srpske baštine: običaja, tradicije, jezika i zajedničkog delovanja na zaštiti pojedinačnih i kolektivnih interesa na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno).

Dan Udruženja je 29. jun kojim se obeležava sećanje na život srpskog naroda na prostoru opštineTomislavgrad (Duvno). Dan udruženja je dan kad su Srbi iz Tomislavgrada, posredstvom MCK i UNHCR-a i sa njihovim vozilima, deportovani sa svojih ognjišta, iz svog zavičaja i svoje države, i tako etnički očišćeni sa svojih vekovnih ognjišta.

Udruženje svojim radom nastoji da obeležavanje dana 29. juna uđe u tradiciju članova Udruženja i njihovih porodica, kao i svih ostalih Srba iz opštine Tomislavgrad (Duvno) i da obeležavanje tog dana uđe u tradiciju i prenosi se sa kolena na koleno, kako se postojanje, stradanje i prinudno raseljavanje Srba iz sela, grada i naselja sa područja Duvna ne zaboravi, kao ni srpska groblja, crkve, običaji, tradicija, jezik i sve drugo što je karakterisalo srpski narod sa Duvanjskog polja.