ORGANI DRUŠTVA

Udruženje građana Srbi Duvna je osnovano na inicijativu grupe građana entuzijasta na Osnivačkoj skupštini Udruženja, koja je održana 03.12.2012. godine. Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donator i svojih članova.

Na osnivačkoj skupštini, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Predsednik Upravnog odbora:   Pero Važić

Zamenik predsednika Upravnog odbora:   Milan Karan

Članovi Upravnog odbora:

Pero Važić-predsednik

Božo Važić-član

Milan Karan-član

Jovo Karan-član

Drago Bilanović-član

Milomir Stanić-član

Ognjen Karan-član

Siniša Karan-član

Dejan Karan-član

OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA:

Pero Važić

Milan Karan