ORGANIZACIONA STRUKTURA

Udruženje građana Srbi Duvna je osnovano na inicijativu grupe građana entuzijasta na Osnivačkoj skupštini Udruženja, koja je održana 03.12.2012. godine. Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donator i svojih članova.

Na osnivačkoj skupštini, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Predsednik Upravnog odbora:   Pero Važić

Zamenik predsednika Upravnog odbora:   Milan Karan

Članovi Upravnog odbora:

Pero Važić

Božo Važić

Milan Karan

Luka Milisav

Dragica Pažin

Jovo Karan

Drago Bilanović

Vlado Savić

Milomir Stanić

OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA:

Pero Važić

Milan Karan