Uplate donacije za rekonstrukciju crkve Sv.Nikola u Duvnu

Spisak clanarina i donacija novembar 2018

Odluka o imenovanju Odbora za rekonstrukciju CrkveKonačni projekat crkve Sveti Nikola u Dvnu 28.08.2018.god.

Konačni projekat crkve Sveti Nikola u Dvnu možete preuzeti dole na linku u PDF formatu


Gde možete preuzeti konačni projekat obnove crkve


Obnova crkve Sveti Nikola u Duvnu


Galerija Fotografije Crkve Svetog Nikole u Duvnu stanje za vreme renoviranja kompljuterski model izgleda crkve.

Galerija Fotografije Crkve Svetog Nikole u Duvnu stanje prije renoviranja.