Obaveštenje o organiyaciji odlaska na osvećenje obnovljene crkve Vavedenje Presvete Bogorodice U Rščanima u Duvnu 2020.god.Izveštaj o prihodima i rshodima izgradnju crkve Vavedenja presvetle Bogorodice u RačanimaRačun za pločice - Pietra ArandjelovacRačun za ogradu crkvu u gradu st.1Račun gat za storalijuNEVISTIĆ COMERCE TOMISLAVGRAD PONUDA ZA RADOVE PREMA PREDMJERU -USAGLASENA SA INVESTITOROMTOMISLAVGRAD: BLAGOSLOVLJENI TEMELJI PRAVOSLAVNE CRKVICE NA MANDINOJ GRADIN. 13. avgust 2019. g.KONAČNI PROJEKAT - Crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice na Mandinoj GradiniOBAVEŠTENJE O POKRETANJU INICIJATIVE ZA REKONSTRUKCIJU Crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice na Mandinoj Gradini